Auto

เริ่มแล้ว ทำ “ใบขับขี่” วิถี New Normal เริ่ม 8 มิ.ย. เป็นต้นไป

กรมการขนส่งทางบก อัปเดตเกี่ยวกับการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการเข้ารับบริการจะมีการจำกัดจำนวน รวมถึงใช้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัยด้านสาธารณสุข โดยผู้จองคิวเอาไว้แล้วจะมีสิทธิรับบริการก่อน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
การดำเนินการที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน เช่น ต่ออายุใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี, ใบขับขี่หาย, ใบขับขี่สากล หรือผู้ที่อบรมออนไลน์แล้ว เป็นต้น

ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
เพิ่มเติมกระบวนงานที่ต้องอบรมที่สำนักงาน เช่น ทำใบขับขี่ใหม่, ขาดต่ออายุใบขับขี่เกิน 1 ปี, โรงเรียนสอนขับรถ เป็นต้น

ซึ่งผู้ที่เคยจองคิวแล้วสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่ 6-30 มิถุนายน 2563 ที่ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยเข้าระบบจองคิว สามารถเข้าไปจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เฟซบุ๊กของ กรมการขนส่งทางบก

 

 

ขอขอบคุณข้อมูล :FB – กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: